top of page

PERSONVERN

Personvernerklæring

KMS Strassburg policy for behandling av personopplysninger i kundedatabase

KMS Strassburg kundedatabase innholder navn og kontaktinformasjon (e-postadresse, telefonnummer, arbeidsplass) av selskapets viktige forretningsforbindelser.

Behandling av disse opplysningene er nødvendig for at selskapet skal kunne overvåke sine leveranser og rak kunne kontakte sine forretningsforbindelser hvis behovet skulle oppstå.

Kontaktinformasjoner brukes også til teknisk rådgivning.

I tillegg bruker KMS Strassburg sin kundedatabase for direkte markedsføring til kunder for å informere dem om sine nye produkter og produkt oppdateringer.

Kundedatabasen oppdateres minst årlig og gammel kontaktinformasjoner korrigeres eller slettes.

De registrerte har rett til innsyn i personopplysninger registrert om seg selv og rett til å kreve at deres opplysninger korrigeres eller slettes.

De registrerte har rett til å nekte at deres kontaktinformasjon brukes til direkte markedsføring ved å velge «avregistrere» på markedsføringe-post.

De registrerte kan kontakte personvernkoordinator ved KMS Strassburg angående alle spørsmål om behandling av deres kontaktinformasjon og utøvelse av deres rettigheter.

De registrerte har rett til å klage til Datatilsynet over behandling av deres personopplysninger:

Datatilsynet

PB 8177 Dep.

0034 Oslo

Tel. 22 39 69 00

bottom of page