top of page

Adkomst til Byggeplass

Kunde har risikoen for at byggeplass/losseplass og adkomsten til byggeplassen fra nærmeste vei som er åpen for alminnelig ferdsel("Adkomsten"), er tilfredsstillende.

Spesiell i vinter – veien er ryddet, strøt eller isfri – god kjøreforhold for tungt lastebil.

Tilfredstillende er hvis byggeplassen/Adkomsten ikke gir tilstrekkelig manøvreringsmuligheter for kjøretøyet eller det foreligger forhold på eller ved byggeplassen/Adkomsten som vanskeliggjør, hindrer eller gjør risikofull framkjøringen og/eller oppstillingen av kjøretøyet eller lossingen , så som forekomst av luftledninger, kabler eller andre installasjoner, bommer, bruer, trange passasjer, porter/portaler og lignende.

Hvis kjøring til og fra plass ikke kan gjennomføres på grunn av forhold som nevnt ovenfor, skal levering/kranservice likevel anses skjedd og kundene må betales for transport og tid.

Hvis framkjøring, oppstilling eller lossing til/på byggeplassen/Adkomsten ikke kan bare gjennomføres med bruk av spesialutstyr, omkjøringer, ekstraarbeid, hjelpemann eller lignende, må kundene betaler merkostnader/tid.

Det er i alle tilfeller kundene som har ansvaret for å fremskaffe alle faktiske opplysninger for vurderingen av forhold som kan påvirke gjennomføringen av leveringen og kranservice.

KMS Strassburg

Dato: 01.01.2020

bottom of page